top of page

We gaan weer campagne voeren!

4 jul. 2024

Aankomende maanden staat bij Bredagora volop in het teken van campagne voeren! Om zo onze droom voor een Agora vo school in Breda te verwezenlijken

Aankomende maanden staat bij Bredagora volop in het teken van campagne voeren! Om zo onze droom voor een Agora vo school in Breda te verwezenlijken. Vanaf nu kan je ons steunen door het tekenen van een ouderverklaring!


Stel je een plek voor waar leren een plezier is. Een ontwikkelplek die ook een speelplaats is, een plek waar kinderen hun eigen leerroute uitstippelen, hun eigen uitdagingen kiezen en de vrijheid hebben om hun eigen leerstijl te ontdekken en ontwikkelen. Een inclusieve plek, waar iedere leerling -ongeacht achtergrond of uitdaging- welkom is en in verbinding met anderen zichzelf mag zijn. En stel je dan voor dat die plek een school is..


Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om ouders en kinderen ook daadwerkelijk keuze te kunnen bieden is een breed onderwijsaanbod nodig. Bredagora wil een Agora middelbare school starten in Breda en heeft daarvoor 307 ouderverklaringen nodig. Door middel van het ondertekenen van een ouderverklaring steunt u het initiatief van Bredagora. Uw verklaring verplicht u tot niets en is geen inschrijving, het is enkel een belangrijke stem voor Agora in Breda.


Om de verklaring te mogen tekenen stelt de overheid de volgende voorwaarden:

  • u bent ouder van (een) kind(eren) van 10, 11 of 12 jaar. Per kind kan één ouderverklaring worden afgegeven;


  • u woont in Breda of een van de omliggende gemeentes.bottom of page