top of page
 • Waarom is het afleggen van een ouderverklaring zo ingewikkeld en moet je als ouder zo veel (online) stappen doorlopen?
  We horen dit helaas vaak. We kunnen hier niets aan doen, het proces is door de overheid bepaald. Om te zorgen dat niet “zomaar” iedereen een school kan starten zijn er strenge regels ingesteld. Het is GEEN inschrijving, alleen een steunverklaring! Lees hier meer over de steunverklaringen.
 • Wanneer er voldoende ouderverklaringen zijn, wat is dan de volgende stap?
  We leveren dan de ouderverklaringen en de schoolbeschrijving in bij de inspectie van het onderwijs. vervolgens komt er een gesprek met hen over onze plannen waarna de minister voor 1 april 2024 een goed- of afkeuring geeft.
 • Waar komt Agora in Breda?
  We zijn gestart in het Faamkwartier aan de Terheijdenseweg (vlakbij het station). Of we door kunnen groeien op deze locatie is niet duidelijk. Zodra we een BRIN-nummer hebben (en dus een reguliere school zijn) zal de gemeente ons helpen met een gebouw.
 • Voor welke leerlingen is Agora onderwijs?
  Bredagora staat voor inclusief onderwijs, Agora-onderwijs is er voor iedereen. Het biedt autonoom leren binnen een vaste structuur.
 • Hoe ziet een gemiddelde dag eruit voor een agora leerling?
  Voor een Agora-leerling begint de dag met de dagstart. Vervolgens is er het eerste werksessie moment waar gewerkt kan worden aan challenges. Daarna is er een pauze en daarop aansluitend een leesmoment. Na het leesmoment is er het 2e werksessie moment met tot slot de dagafsluiting. Daarnaast zijn er regelmatig inspiratiesessies waar leerlingen zich voor kunnen inschrijven. Lees hier meer over een dag op Agora.
 • Hoe zien de dagstart eruit?
  Elke ochtend start je samen met je coachgroep. De invulling van dit moment verschilt elke dag. Kijk je samen het nieuws? Presenteert een klasgenoot diens challenge? Ga je er samen op uit? Praat je over het groepsproces? In de Dagstart staat gezamenlijk leren en inspiratie centraal. Deze dagstarten zorgen er ook voor dat een coachgroep elkaar goed leert kennen en vertrouwen.
 • Wat is een groepsgrootte en hoe is de begeleiding per groep en per leerling georganiseerd?
  Op Agora werken we in coachgroepen. Deze groepen hebben 15 tot 18 leerlingen en één coach. Deze coach is in feite een soort studiebegeleider/mentor. We vergelijken kinderen niet, omdat elk kind unieke talenten heeft. Iedereen wordt dus ongelijk behandeld. En die behandeling is een recept per kind dat constant wordt aangepast aan de omstandigheden en/of ontwikkeling.
 • Heeft de leerling elk jaar dezelfde coach of wisselt dit jaarlijks?
  Dat kan. Elk jaar wordt gekeken wat de beste plek is voor de leerling. Ook mag de leerling zelf elk jaar aangeven bij wie hij/zij zou willen zitten. Het verschilt dus per leerling.
 • Is er voldoende begeleiding voor zorgleerlingen?
  Net als op andere scholen is er ondersteuning voor kinderen die dit extra nodig hebben.
 • Hoe is de verhouding zelfstandig werken en samenwerken voor de leerling?
  Leerlingen bedenken de challenges Sommige challenges zijn individueel, anderen in duo’s of in groepen. De wekelijkse gymles, de dagstart en inspiratiesessies doen we ook samen.
 • Hoe ziet Bredagora de samenwerking met bedrijven?
  Alleen kennis halen uit boeken en Google is saai. Daarom werken we samen met partners waar leerlingen naartoe kunnen met al hun vragen. Zo leren ze naast de kennis die ze daar halen nog ontzettend veel sociale vaardigheden. Win-win!
 • Hoe besteedt Bredagora aandacht en tijd aan sport, kunst en cultuur?
  Sport en Cultuur zijn verplichte onderdelen vanuit de overheid. Kunst en cultuur zitten verweven in de challenges, en sporten doen we wekelijks met elkaar. Daarnaast is er bij Bredagora een “artist in residence”. Een kunstenaar die een periode atelier houdt in de school. Soms is de kunstenaar betrokken bij het onderwijs door het geven van presentaties, workshops, of door samen te werken met leerlingen. Maar ook wanneer dit niet zo is, is de aanwezigheid al een potentiële leerbron voor de leerlingen.
 • Hoe wordt de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen bijgehouden als er geen toetsen/cijfers zijn?
  Rapporten zijn er niet, wel krijgen leerlingen regelmatig feedback en feedforward. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er geleerd is en dit wordt door het kind in het digitaal portfolio vastgelegd. Dit portfolio is voor ouders een prettig instrument om de voortgang samen met hun kind te bespreken. We monitoren onze leerlingen met een speciaal voor Agora-onderwijs ontworpen digitaal leerproces volgsysteem (Egodact). Dit geeft inzicht in het leerproces per leerling. Naast voortgang in challenges worden de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van elk kind inzichtelijk gemaakt. Tijdens de coachgesprekken is er volop ruimte om de voortgang te bespreken.
 • Zijn er vakdocenten?
  Er zijn ook vakdocenten aanwezig op Agora. Naast hun coach begeleiden deze vakdocenten de leerlingen tijdens het examentraject.
 • Hoe is de aansluiting van Agora-onderwijs op het vervolgonderwijs?
  Er zijn afgelopen jaren al leerlingen vanuit Agora naar het vervolgonderwijs gegaan (mbo/ hbo / Universiteit). De komende jaren zal dit aantal aanzienlijk toenemen. Uit de feedback die de Vereniging Agora Onderwijs heeft ontvangen, blijkt dat iemand die op Agora heeft gezeten een voorsprong heeft op het gebied van autonomie, onderzoek doen en kritisch reflecteren op jezelf en het leerproces.
 • Met welke andere bestaande onderwijsvorm is Agora het best te vergelijken?
  Agora onderwijs is vraaggericht (Wat wil jij leren?). Vrijwel al het andere onderwijsaanbod is aanbodgericht (Dit gaan we nu leren). Er is dus weinig vergelijkbaar onderwijs. Agora-onderwijs betekent autonoom, ervarings- en ontwikkelingsgericht leren. Op Agora vindt leren plaats op basis van autonomie, competentie en relatie.
 • Voldoet Agora Onderwijs aan de examennormen en wat zijn daar de resultaten van?
  Ja, Agora houdt zich aan de wet en bereidt alle leerlingen voor op het centraal landelijk examen. Op dit moment is de data nog gering vanwege de jonge leeftijd van het merendeel van de scholen. Dit betekent dat er nog te weinig leerlingen landelijk het examentraject hebben doorlopen om een dergelijke conclusie te trekken die valide is. De scholen die al examenresultaten hebben zijn positief beoordeeld door de inspectie en hebben goede slagingspercentages. Meer informatie hierover of over onderzoek dat plaatsvindt, vindt u op: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/onderzoek-wetenschap/
 • Hoe lang bestaat agora onderwijs al in Nederland?
  Agora-onderwijs bestaat sinds 2014. Er zijn inmiddels ruim 25 scholen in Nederland en vele Agora leerlingen met een diploma op zak!
bottom of page