top of page
3.png

Agora onderwijs

Agora is een plein. Je bent van harte welkom op dat plein. We vragen er niet naar je leeftijd, niet naar je cito-score of naar het advies van je basisschool. Dat hoeft ook niet, want elke jongere wil en kan van nature leren. Elke jongere wil groeien, wil goed worden, wil ergens naartoe met zijn leven. Niveau of leeftijd doen er dan niet toe. Op Agora mag je jouw nieuwsgierigheid de vrije loop laten. 

Leren door middel van challenges

Op Agora leer je vanuit je eigen nieuwsgierigheid. We werken daarom niet met vakken die je moet volgen maar met challenges. Een challenge bestaat uit een leervraag, uitdaging of doel. Hoe je een challenge vormgeeft, mag je helemaal zelf weten. Werk je alleen of met een klasgenoot? Blijf je op school of maak je gebruik van de omgeving? Hoe ziet het resultaat eruit, is dat belangrijk? En wat heb je over jezelf geleerd? 

De coach

Elke leerling heeft een eigen coach (mentor). Een coach begeleidt je tijdens jouw leerroute. De coach is ook het aanspreekpunt voor je ouders. We kijken goed welke coach bij welke leerling past.

De coachgroep

Op Agora leer je vanuit je eigen nieuwsgierigheid. We werken daarom niet met vakken die je moet volgen maar met challenges. Een challenge bestaat uit een leervraag, uitdaging of doel. Hoe je een challenge vormgeeft, mag je helemaal zelf weten. Werk je alleen of met een klasgenoot? Blijf je op school of maak je gebruik van de omgeving? Hoe ziet het resultaat eruit, is dat belangrijk? En wat heb je over jezelf geleerd? 

Ouders

Ouders zijn heel belangrijk bij Bredagora. Ouders zijn onderdeel van onze community en we betrekken ze veel bij wat op Agora gebeurt. Dit doen we bijvoorbeeld zijnders de periodieke community avonden op Agora. Tijdens die avonden laten de leerlingen zien waar ze mee bezig zijn op Agora en wat en hoe ze zich ontwikkelen. 

Examens

Eindexamens zijn een verplichte afsluiting voor je tijd op Bredagora. Omdat een diploma je toegang geeft tot een vervolgopleiding. De examinering valt onder  de wettelijke regelgeving rondom de eindexamens die voor alle scholen in Nederland geldt.

bottom of page