top of page

Ik steun Bredagora! 

Stel je een plek voor waar leren een plezier is. Een ontwikkelplek die ook een speelplaats is, een plek waar kinderen hun eigen leerroute uitstippelen, hun eigen uitdagingen kiezen en de vrijheid hebben om hun eigen leerstijl te ontdekken en ontwikkelen. Een inclusieve plek, waar iedere leerling -ongeacht achtergrond of uitdaging- welkom is en in verbinding met anderen zichzelf mag zijn. En stel je dan voor dat die plek een school is..

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om ouders en kinderen ook daadwerkelijk keuze te kunnen bieden is een breed onderwijsaanbod nodig. Bredagora wil een Agora middelbare school starten in Breda en heeft daarvoor 307 ouderverklaringen nodig. Door middel van het ondertekenen van een ouderverklaring steunt u het initiatief van Bredagora en kunnen wij onze Agora school starten. Uw verklaring verplicht u tot niets en is geen inschrijving, het is enkel een belangrijke stem voor Agora in Breda.

Om de verklaring te mogen tekenen stelt de overheid de volgende voorwaarden:

  •  ⁠⁠u bent ouder van (een) kind(eren) van 10, 11 of 12 jaar. Per kind kan één ouderverklaring worden afgegeven;

  • ⁠u woont in Breda of een van de omliggende gemeentes.

Willen we de 307 verklaringen verkrijgen kunnen we jouw steun in de campagne goed gebruiken. Kan je je netwerk binnen Breda inzetten, onze berichten in de klassenapp delen, helpen posters ophangen of ouders benaderen? Alle hulp is welkom! Wil je een steentje bijdragen vul dan onderstaande formulier in of neem contact op via annemarie.verstraeten@bredagora.nl.

bottom of page