top of page

Agora Coach FaamFriday

Functie type

32 uur

Werkplek

Op locatie

“De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.” – Aristoteles

FaamFriday is een coachgroep van Bredagora. Een plek voor leerlingen die (tijdelijk) hun motivatie kwijt zijn om te leren en daardoor ook niet tot leren komen. Stuk voor stuk slimme, gemotiveerde kids, die om uiteenlopende redenen hun draai (nu) niet kunnen vinden binnen het strak geregisseerde onderwijs regime.
Volgens het beproefde agoramodel stellen de leerlingen hun eigen leerdoelen èn het plan hoe ze deze willen bereiken op. Vrijheid bevordert zelfregulering, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Begeleid en gestimuleerd door de coach wordt leren (weer) het persoonlijke en betekenisvolle proces dat het zou moeten zijn. Leerlingen formuleren in samenspraak met hun coach, ouders en de school waar zij bij ingeschreven staan een persoonlijk leerlingontwikkelplan, dat periodiek geëvalueerd wordt met de betrokkenen.

Faam Friday begeleidt leerlingen op hun route naar een andere onderwijsplek (bijvoorbeeld van havo 4 naar het mbo) maar ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben om weer hun leermotivatie binnen de huidige plek te vinden en die na begeleiding weer sterker het onderwijs in kunnen.
Input functieomschrijving: wat doet de coach?

Coaches zijn de kurk waar Agora op drijft. Zonder hen is er geen Agora en is het onmogelijk om leerlingen vanuit vertrouwen, de vrijheid en de autonomie te geven om in beweging te komen en op onderzoek uit te gaan. De coaches doen dit op basis van pedagogisch en didactisch vakmanschap en versterken dat met een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gezond verstand. Coaches op Agora zijn bevoegde en gekwalificeerde spinnen in de vele webben die jongeren bouwen tijdens hun spel en ontdekkingstocht.

Als coach heb je een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid in je dagelijks werk. Er is geen kant en klaar curriculum, dat vraagt om pro-activiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van de coach. Het is een intensieve manier van lesgeven, maar je hebt als Agora-coach een vaste club van slechts max.12 leerlingen onder je hoede.

Als coach ben je in staat om leerlingen zelf de regie te laten nemen over hun (leer)ontwikkeling, geef je veel vrijheid en blijf je tegelijkertijd heel nauw verbonden. Jouw taak is de leerlingen stimuleren en uitdagen, hen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en hun niveau monitoren. Je geeft feedback, stelt vragen in plaats van meteen het antwoord geven en focust op de aanpak, denkwijzen, metacognitie en executieve functies van de leerling. Daarnaast organiseer of geef je inspiratiesessies en workshops (binnen of buiten school) die aansluiten bij de leerbehoefte van de leerlingen dan wel hun interesse kunnen wekken en wereld verbreden.

Input profiel: welke eigenschappen en vaardigheden heeft de coach?
- je deelt de onderwijskundige visie en missie van Agora en kunt dat onderbouwen;
- je bent gepassioneerd over het bouwen aan inclusief onderwijs;
- je bent leergierig, nieuwsgierig en bereid om oude patronen los te laten;
- je hebt goed inzichtelijk wat jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn;
- je bent in staat situationeel te handelen en hierop te reflecteren;
- je hebt een bijzonder talent voor verbinding maken;
- je bent een pro-actieve zelfstarter;
- je voelt je op je plek in een dynamische, snel ontwikkelende organisatie: we bouwen de brug terwijl we er over heen lopen;
- Je brengt bij voorkeur een onderwijsbevoegdheid mee, of hebt op andere aantoonbare wijze de benodigde (pedagogische) kennis en ervaring opgedaan.

Input aanbod
Faam Friday is een concept van Stichting Bredagora. Bredagora heeft als doel om agora onderwijs in Breda beschikbaar te maken voor ieder kind. Wij besteden onze tijd en aandacht graag zoveel mogelijk aan het maken van impact en hebben daarom geen stafafdelingen, we opereren als zelforganiserend team van ZZP-ers.

Wij bieden:
- interne opleiding tot agora coach
- training-on-the job door Bredagora
- 32 uur per week;
- 40 werkweken per (schooljaar);
- een nader samen te bepalen tarief, gebaseerd op jouw opleiding en ervaring, geïnspireerd op gangbare beloningen in het onderwijs.
- gepassioneerde, gedreven, gezellige, inspirerende collega’s

Input Procedure:
Agora onderwijs is voor een groot deel gebaseerd op vertrouwen en de bereidheid om samen te werken aan ontwikkeling. Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om zo goed mogelijk op papier te zetten waar een goede coach wat ons betreft aan moet voldoen, is het eigenlijk onmogelijk om de finesses in woorden te vangen. We maken daarom heel graag eerst uitgebreid kennis met potentiële nieuwe collega’s en kiezen voor een onconventionele sollicitatieprocedure. We vragen een tijdsinvestering van minimaal 2 dagen van onze kandidaten. Je kunt deze dagen zien als een soort meeloopstage waarin je direct aan de slag gaat als coach. Daarnaast zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor jouw en onze vragen, zodat zowel jij als wij na afloop weloverwogen de beslissing kunnen nemen m.b.t. onze samenwerking.

We kijken er naar uit om met je samen te werken! Als onderdeel van onze standaardprocedure vragen we aan al onze collega’s een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen voor indiensttreding. Gewoon, om ervoor te zorgen dat we een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen kunnen waarborgen. Fijn als je hier alvast rekening mee houdt.

bottom of page