top of page

Leren vanuit nieuwsgierigheid op Bredagora

27 jun. 2023

Heb je weleens gehoord van Agora? Als je bekend bent met het oude Griekenland, weet je misschien dat Agora een verzamelplaats was in een stad waar alles samenkwam; er waren winkels, kooplui, priesters en mensen uit allerlei windrichtingen....

Sinds 2014 is Agora ook een onderwijsconcept dat uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun drang om de wereld om hen heen te verkennen. In negen jaar tijd is het aantal Agora-scholen flink gegroeid. Van de eerste in 2014, tot wel 25 scholen op dit moment. Een sterke groei, dus. Maar wat is Agora precies en waar staan deze scholen voor?


Agora-onderwijs

Nico Kerver, oprichter van Bredagora neemt ons mee in zijn verhaal. Stel je een school voor die niet echt aanvoelt als een school, maar meer als een spannende ontdekkingsreis. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar ze leren door te spelen, te ontdekken en vragen te stellen. Dat is Agora, een plek waar leren interessant is!


Bij Agora-onderwijs ontdek je de wereld, leer je anderen kennen en kom je erachter waar je goed in bent, waar je van houdt en wat je allemaal kunt bereiken. Dat doen we door middel van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen doel. Er zijn dus geen vakken. De ‘leerreis’ die een kind onderneemt verloopt via een eigen route, ondersteund door de coach. De persoonlijke interesse staat centraal, omdat leren vanzelf, beter én dieper gaat wanneer jij iets doet wat je echt leuk vindt. En als een vraag is ontstaan uit persoonlijk enthousiasme, zullen ook de minder leuke dingen veel makkelijker gaan. Je hebt er zelf voor gekozen, toch? Zo leer je dat je soms ook dingen moet doen als je je doelen wilt bereiken.


Schilderen, een robot bouwen, je eigen bedrijfje opzetten of Portugees leren. Op een Agora-school gebeurt het allemaal. Onderwijs waarin jijzelf het beginpunt bent; bezig zijn met wat belangrijk is voor jou binnen een veilige omgeving. Zelfs het centraal schriftelijk examen wordt gezien als een challenge. Stel je voor: je bent 14 jaar oud en je weet dat je skileraar wilt worden. Dan worden de vakken die je moet leren voor je examen (bijvoorbeeld Duits vanwege de ligging van de ski-gebieden of  Biologie vanwege het menselijk lichaam) slechts een onderdeel van de weg naar je echte doel. Leren vanuit eigen motivatie dus: eigenaar zijn over je eigen leerproces.


Bij een Agora-school denk je niet aan een schoolgebouw zoals we dat kennen. Er zijn namelijk geen klaslokalen op een Agora-school. Maar ook geen cijfers. En geen vakken. Laat staan huiswerk. En het mooie: de examenresultaten van een Agora school zijn volkomen vergelijkbaar met de landelijke gemiddelden. We doen dus alles anders, maar halen dezelfde resultaten door de leerling centraal te stellen en een onbegrensd vertrouwen te hebben in de wil (die ieder mens heeft) om te ontwikkelen.

 

Hoewel we dus veel anders doen, is er voldoende structuur en regelmaat. Zo heeft elke dag een vast dagritme. De leerlingen beginnen de dag met een dagstart, hebben vervolgens tijd om aan hun challenges te werken en eindigen de ochtend met een leesmoment voordat de pauze begint en er weer challenge-tijd plaatsvindt. De resultaten uit de challenges worden bijgehouden en voor, tijdens en achteraf geëvalueerd. Dit wordt zowel in de coachgroep gedaan als in de zeer regelmatige gesprekken die 1 op 1 met de coach plaatsvinden.  Wat je tot nu toe hebt gelezen geldt eigenlijk voor elke Agora school. Op een aantal punten is Bredagora extra bijzonder. Over deze zes unieke keuzes lees je hieronder meer:

 

Schoolhond

Een schoolhond is super leuk. Hij zorgt voor rust, vermindert stress en biedt troost. Hij geeft onvoorwaardelijke liefde en zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen groeit. Hij helpt verlegen kinderen om uit hun schulp te komen en voegt veel toe op sociaal en emotioneel vlak.

 

Kunstenaar in huis

Bredagora biedt plek aan een kunstenaar die wordt uitgenodigd om tijdelijk te werken binnen de school. De ontmoeting tussen de kunstenaar en de leerlingen is een belangrijk onderdeel van dit programma. Soms is de kunstenaar betrokken bij het onderwijs door het geven van presentaties, workshops, of door samen te werken met leerlingen. Maar ook wanneer dit niet expliciet het geval is, is de aanwezigheid al een potentiële leerbron voor de leerlingen.

 

Inclusief onderwijs

Bij ons is iedereen welkom! We zijn een gemeenschap waar de leerlingen centraal staan en het schoolsysteem zich aanpast aan de leerlingen. We verbinden het leven en leren, zodat het één geheel wordt. Ongeacht je niveau, je uitdaging of je achtergrond. Als we willen voorbereiden op het echte leven, willen we daar ook een afspiegeling van zijn.

 

Speelse mindset

Leerlingen leren vanuit hun speelse, nieuwsgierige houding. Ze volgen hun natuurlijke drang om te leren en te groeien. Daarom moedigen wij de speelse mindset aan. Van fouten maken leer je!

 

Duurzaam onderwijs

Bij Bredagora leren en ervaren leerlingen dat alles met elkaar verbonden is. Bredagora zet zich in voor een gezonde balans tussen geven en nemen van onze planeet. Alles en iedereen doet ertoe.

 

Verbinding met de omgeving

Bredagora brengt leren en leven samen door de stad als leeromgeving te gebruiken. We halen relevante kennis bij ondernemers, bedrijven en instellingen die zich met ons verbinden. Zo bouwen we bruggen tussen de school en de wereld om ons heen, waardoor het onderwijs betekenisvol en relevant wordt.

 

Meer weten ?

Wil je meer informatie over Agora onderwijs of Bredagora ?  Kijk op onze site www.agora-breda.nl of kom naar onze informatiebijeenkomst in de avond op 4 juli aanstaande in de Uitvindfabriek in Breda. Aanmelden kan via onze site. 

 

Zo mooi kan leren zijn, doe je mee?

bottom of page