top of page
6.png

Faam Friday

Bredagora start in de Faam met een coachgroep. Een coachgroep waarin we Agoriaans aan de slag gaan met challenges en inspiratiesessies en waarin leerlingen één dag in de week samenkomen om vanuit intrinsieke motivatie met hun ontwikkeling aan de slag te gaan.

Voor wie?

We leven in een snel veranderende maatschappij waarin het huidige onderwijs voor een groep leerlingen niet meer de plek is waar ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Deze leerlingen uit het VO die vastlopen in het “traditionele” onderwijssysteem, die (tijdelijk) hun motivatie kwijt zijn om te leren en daardoor ook niet tot leren komen. Jongeren die zichzelf “uit” hebben gezet en door coaching zichzelf weer “aan” willen zetten. Leerlingen die we kunnen begeleiden in hun route naar een andere onderwijsplek, bijvoorbeeld van havo 4 naar het mbo. Maar ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben om weer hun leermotivatie binnen de huidige plek te vinden en die na begeleiding weer sterker het onderwijs in kunnen.

DSC02983.jpg

8.30 uur

Samir en Jorg staan al voor de deur te wachten en kunnen als eersten naar binnen.

8.45 uur

 De rest van de coachgroep, behalve Suze, druppelt binnen.

9.00 uur

we drinken gezamenlijk een kop thee (of een glas water), we checken in, bespreken kort de dag. 

9.30 uur

het tijd om aan zelfbedachte challenges te gaan werken. Suze komt gelukkig ook
binnen. De groep komt in actie!

Loopbaanbegeleiding

Een belangrijke component van de challenges en het Agora onderwijs is loopbaanbegeleiding. Bij elke challenges hoort dat een leerling onderzoek doet naar eigen interesses, kwaliteiten en het werkveld waarin de challenge zich afspeelt. Op deze manier krijgen leerlingen een beter beeld welke vervolgkeuzes in het onderwijs bij hen passen.

Leerling ontwikkelplannen

Naast dat iedere leerling vanuit eigen interesse aan de slag kan zal ook elke leerlingen persoonlijke leerdoelen formuleren. Dit zal gebeuren in samenspraak met school, ouders en de Agoracoach. Deze doelen maken we voor elke periode van ongeveer 6 weken en nemen we op in leerling ontwikkelplannen. Deze plannen worden elke periode geëvalueerd samen met betrokkenen. De persoonlijke leerdoelen zijn onderdeel van de challenges die leerlingen oppakken.

Voor wie niet?

Leerlingen met gedragsproblemen en leerlingen die op een vlak specifieke ondersteuning
nodig hebben komen niet in aanmerking. We bieden pedagogische coaching.
Contraindicatie op het moment dat er drugsgebruik, verslavingsproblematiek, leerlingen
die zich in het criminele circuit bewegen.

Aanmeldingsprocedure

Als school, ouders en de leerling denken dat Faam Friday passend is voor de leerling, kan een leerling bij ons starten. Heb je interesse in Faam Friday en wil je meer weten over de aanmeldprocedure, stuur dan een mail naar info@bredagora.nl.

Bredagora verzorgt de lunch, de leerling neemt alleen zichzelf mee!

In samenwerking met: 

623c7b1bf176621d85b8bfc8_Gemeente Breda_partner Nederlandese Schuldhulproute.png
logo-pc-jpg-vsbfonds-pay-off-rgb.jpg
bottom of page